عناوین مطالب وبلاگ "آخرين جرعه جام"

» جرعه‌های زورکی! :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩۱
» اندر مهمان نوازی ایرانی! :: شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٩
» در این سرای بی کسی کسی به در نمی‌زند :: دوشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٤
» سيد بندی جام جهانی :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٤
» اسباب کشی! :: دوشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٤
» سرگذشت ... :: شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤
» اهلی يعنی چه؟ :: چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤
» .... چنان كه هر كه ببيند بر او ببخشايد :: دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٤
» ان‌-بی‌-ا :: پنجشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٤
» ... مكن كه مظلمه خلق را جزايي هست :: یکشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٤
» جمعه ٦ آبان ،۱۳۸٤ :: جمعه ٦ آبان ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٤
» هين و هين اى راه رو بى‏گاه شد ... :: دوشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٤
» ما را سري است با تو ... :: یکشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٤
» شب بدين تيرگی و دزد بدان چالاکی :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٤
» جمعه ۱٥ مهر ،۱۳۸٤ :: جمعه ۱٥ مهر ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٤
» اين دهان بستی دهانی باز شد :: پنجشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٤
» ... شيميايی ! :: یکشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٤
» الله بده تو بارون ... :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٤
» غباري در بيابانی ... :: دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤
» شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٤ :: شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٤
» جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤
» داش آكل :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤
» ... يهودی در قطر! :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٤
» ... تو نه آنی که دگر کس بنشیند به مکانت :: چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤
» ماهي سياه کوچولو :: جمعه ٤ شهریور ،۱۳۸٤
» یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٤
» یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٤
» پرکن پياله را ... :: دوشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٤
» گفتا که چه می‌خواهی گفتم که همین خواهم :: یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٤
» ... با نيک و بد خلق خدا کار نداريم :: جمعه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٤
» که ز خویشتن گزیرست و ز دوست ناگزیرم :: شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤
» یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤
» ... مادر پر مهر ايرانی‌ست او :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤
» محكوم بيگناه - لئو تولستوی :: دوشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٤
» نـمي‌بينـم نـشاط عيش در کس ... نـه درمان دلي نـه درد ديني :: شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٤
» روز مــــبـــــادا :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٤
» نوک مژگان :: دوشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٤
» بياييد تمامش كنيم :: شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٤
» تقديم به تمامي جزم‌انديشان تاريخ :: پنجشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٤
» نيست گنجايي دو من را در سرا :: جمعه ۱٠ تیر ،۱۳۸٤
» ... باشد که دلداري کـند :: پنجشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٤
» ... در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٤
» امشب از شبهای تنهاییست رحمی کن بیا ... :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٤
» میهن ای میهن :: دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٤
» جاده ابريشم ۲۰۰۵ :: یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤
» بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر :: چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٤
» پس از مرگ بلبل ببينيد چه خوش بوي گل در قفس مي‌زند موج :: یکشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٤
» مرحمت فرموده ما را مس کنيد :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» در عذر تقصيرها و از کلام خواجه عبدالله :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» يک داستان و چند لينک :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» ... صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» ... عيب‌گويان بيشتر گم كرده راه :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» خوب بود اين مردم دانه‌هاي دلشان پيدا بود ... :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٤
» كسي از تو چون گريزد؟! كه تواش گريزگاهي! :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٤
» نردبان بدبينی!!! :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
» چاووشی :: یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٤
» The Masters of Persian Music :: سه‌شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٤
» دوشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٤
» جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
» پرنده‌ها :: یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۳
» ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی‌بینم :: جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۳
» ماه تو خوش، سال تو خوش، ای سال و مه چاکر تو را! :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۳
» ترسم نماز صوفي با صحبت خيالت ... باطل بود كه صورت بر قبله مي‌نگاري :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۳
» کوچ بنفشه‌ها ... :: یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
» گل لاله :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۳
» دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
» وآن چه خود داشت ز بيگانه تمنا می‌کرد :: جمعه ٤ دی ،۱۳۸۳
» فال يلدا :: چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳
» ای دو صد لعنت بر اين گـِل‌خوارگی :: جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۳
» اسير بلای عشق ... :: دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۳
» چنان پر شد فضای سینه از دوست ... که فکر خویش گم شد از ضمیرم :: دوشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۳
» وبگــــردی :: دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۳
» خارج از محدوده :: شنبه ٧ آذر ،۱۳۸۳
» ... پس چه‌كنم؟ :: چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۳
» دانی که چرا نام تو در نامه نیارم ... زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند :: دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
» در این شب یلدا ز پی‌ات پویم ... :: پنجشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۳
» ... دمی از پای ننشستم من امشب :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳
» قيامت مي کني سعدي بدين شيرين سخن گفتن :: دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۳
» حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ ... :: یکشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸۳
» يا ســتار العيوب ... :: چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳
» خانه‌ام ابری‌است ... :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۳
» جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
» ۴۴۴ :: چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۳
» ملاحت‌های هر چهره از آن دریاست یک قطره ... به قطره سیر کی گردد کسی کش هست استسقا :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
» هیچ کس را تا نگردد او فنا .. نیست ره در بارگاه کبریا :: چهارشنبه ٦ آبان ،۱۳۸۳
» پاينده باد خاک ايران ما :: یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳
» جام اگر بشکست ... :: جمعه ۱ آبان ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۳
» خلوت دل نیست جای صحبت اضداد :: چهارشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۳
» رمضانيه! :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
» پای نگارکرده این راه را نشاید :: چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳
» گلی از گلستان :: دوشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۳
» زان که خواص دعا دفعِ بلا کردن است :: جمعه ۱٧ مهر ،۱۳۸۳
» ای ز عشقت عالمی ویران شده ... قصد این ویرانه کردی عاقبت!؟! :: چهارشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۳
» با من بگو تا كيستي، مهري بگو، ماهي بگو؟ :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳
» گلی از گلستان :: پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۳
» تور شمال امريکای سيما بينا :: چهارشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۳
» باش که صد صبح دمد زين شب اميد مرا :: دوشنبه ٦ مهر ،۱۳۸۳
» اي بزرگانِ وطن، بهر خدا داد كنيد :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
» سفره اگر نمی‌نَهي در به چه باز مي‌كني :: چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۳
» این شور که در سرست ما را ... وقتی برود که سر نباشد :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
» اگر چه بر دل نازک غمی فزود ... گذشت! :: جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۳
» پند پیشینیان :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
» رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳
» پــیــغــام :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
» دلکش درگذشت :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳
» چه مومنانه نام ِ مرا آواز مي‌کنی ... :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳
» كه جــواب تلخ گــوئى تو بدين شـكر دهـانى :: دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳
» بی‌ربط :: پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳
» لاف عشق و گلـه از يار زهي لاف دروغ ... عشقبازان چنين مستحق هجرانند :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳
» شانه بر زلف ... وسمه بر ابرو ... سرمه بر چشم ... بوسه بر روي :: جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳
» هشياري بيار اينجا كسي هشيار نيست :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳
» من بقول دشمنان هرگز نگيرم ترک دوست :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳
» شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن :: دوشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۳
» ... بگو کجا برم آن جان که از غمت ببرم :: جمعه ٢۳ امرداد ،۱۳۸۳
» طنين روستا :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸۳
» تقديم به مادران ... :: دوشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۳
» ما مست شديم و دل جدا شد ... :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۳
» گر يار چنين سرکش و عيار نبودی ... :: شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۳
» ترانه درخواستی :: دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸۳
» يک نوای آسمانی :: پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳
» برويد ای حريفان بکشيد يار ما را .... :: چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۳
» ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۳
» بهار رفت و تو رفتی ... :: دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۳
» جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳
» ... باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست ... :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳
» از شما خفتهء چند، چه کسي مي‌آيد با من فرياد کند؟ :: دوشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸۳
» ۱۸ تير! :: پنجشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸۳
» هفده = هجده منهای يک :: چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۳
» صبوحی :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳
» از پى دزدى، وطن و دين بهانه شد ... :: جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳
» منم غريبی از شهر آشنائی :: چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۳
» بي تو بسر نمی‌شود :: جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۳
» حالا هندو مو ر ِ کشت :: دوشنبه ۱ تیر ،۱۳۸۳
» ... بی‌تو به سر نمی‌شود ... :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳
» سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳
» دوش دور از رويت ای جان ... :: دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳
» نيست كه نيست :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
» قــــــــــاصـــــدک* :: دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳
» دل، رسوای تو ... من رسوای دل :: چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳
» و آن رازِ مـــگو .... :: دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳
» عروسي خوبان، در كوچه كودكی !!!! :: یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳
» فال حضرت دوست :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳
» دانلودهای داغ !!! :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» عشق و درويشي و انگشت نمايي و ملامت همه سهل است :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» حسين منزوى :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» دشــــــت :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» ... بدیدم و مشتاق‌تر شدم :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» آنجا که مرز بهار و زمستان نزديك‌ است !! :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» من اگر چه می پرستم ... مدهيد می بدستم ... مبريد دل ز دستم ... که دل دگر ندارم :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» مطلب دزدی :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» جورج بوش نابغه و جورج بوش‌های وطنی! :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» يارب تو آشنا را مهلت ده و سلامت ... چندان كه بازبيند ديدار آشنا را :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۳
» تولدی دیگر :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸۳
» آقا بهرام يه گل بزن ما بيايم تو! :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۳
» کيهان کلهر - يويوما - جاده ابريشم :: یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸۳
» اي عشق ، دير آمدی !! :: جمعه ٢۱ فروردین ،۱۳۸۳
» خجستـــگی نوروز :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸۳
» YELLOW JACKETS زردجــــامگان ! :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۳
» گلی از گلستان سعدی ... :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳
» چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن :: جمعه ٧ فروردین ،۱۳۸۳
» خاطرت جمع كه در خواب پريشان مـنی :: پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳
» ميگفت که تو در چنگ منی، من ساختمت، چونت نزنم؟! :: دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۳
» شرق :: شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸۳
» عيدی :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۹) :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
» در کار خير حاجت هيچ استـخاره نيسـت :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۸) :: دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۷) :: یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۶) :: جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۵) :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۴) :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۳) :: دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٢
» گلی از گلستان سعدی ... :: جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۲) :: جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢
» نوروز در آيينه ادب (۱) :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٢
» ...... رحمت کند مگر دل نامهربان دوست :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
» عجب نیست از گل که خندد به سروی .... که در این چمن «پای در گل» نشیند :: چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢
» ابوسعيد ابوالخير :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
» ولايت فقيه در ادبيات كهن فارسي! :: جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢
» نامهربان من كــو !؟ :: جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢
» بشتابيد بسوی دانشگاه !!! :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢
» غزلی از عماد خراسانی :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٢
» نا مربوط ! :: دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢
» م مثل ميم! :: جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢
» دنيای زشت آدم بزرگ‌ها !!! :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢
» برو اين دام بر مرغي دگر نـه .... :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
» آمدم! نعره مزن! جامه مدر! هيچ مگو .... :: یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
» مژدهء نسيم سحر! :: جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢
» آه سحری! :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢
» قرار وبلاگي! :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢
» گــنبد مـيـنا :: جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢
» جامعه ايراني تباران آمريكائي :: چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
» ۱۰۰ کتاب برتر تاريخ ادب جهان :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
» قرار وبلاگی و شايد دوباره وبلاگ! :: پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
» در سوگ ايرج بسطامي :: یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢
» ويرانه كن عمارت هر قريه را ولی مارا ز كودكان و عزيزان جدا مكن :: شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢
» نوايـی نوايـی نوايـی نوايـی .... :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
» جمعه ٢۸ آذر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢۸ آذر ،۱۳۸٢
» اميد به گريه بود افسوس افسوس .... آن هم شب وصل در گلو ماند گره :: چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢
» عزيز بشينه كنارم .... :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٢
» هان ای دل عبرت بين ... :: یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢
» يا مولا دلم تنگ اومده ..... :: یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢
» عصر جديد :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
» خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود :: جمعه ٢۱ آذر ،۱۳۸٢
» قاصد روزان ابري، داروگ! کی می‌رسد باران؟ :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
» جدا کی می‌دونه از اينجا تا به بيـرجند چقدر راهـه؟! :: پنجشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٢
» حسين عليزاده :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
» دگر نصيحت مردم حکايتست بگوشم .... :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢
» دیــــلمان :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
» مگر اندر آن ولایت که تویی وفا نباشد ... :: جمعه ٧ آذر ،۱۳۸٢
» که به میدان عشق دوست خود را به پیش تیر ملامت سپر کنی :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
» روزه مگشای جز به قند لبش :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
» اعتراف ... :: پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
» فراخنای جهان بر وجود ما تنگست ... :: یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢
» آفرین بر دست و بر بازوت باد ... :: چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
» رمضانيه! :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
» ای مطرب درد، پرده بنواز ... :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
» هر که شد بیمار درد عشق بهبودی نداشت :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢
» بیمار استسقا چه داند ذوق حلوا را :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢
» و چقدر با خودم غريبه‌ام !!؟ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
» تنگ چشمان نظر به ميوه کنند ، ما تماشاکنان بستانيم :: دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
» صلح نوبل :: جمعه ۱۸ مهر ،۱۳۸٢
» من چه بالابانم امروز .... ! :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
» جرعه‌های وصل .... :: جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢
» بوسه‌هاي باران ... :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
» كسي كه مثل هيچكس نيست ... :: سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢
» مسابقات جهاني نيويورك ... :: جمعه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٢
» ای بهار آرزو! بر سرم سایه فکن :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢
» سخنرانی احمد شاملو - دانشگاه برکلی - 1990 :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٢
» فال حضرت دوست ... :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
» سعدي ار عشق نبازد، چكند ملك وجود؟ :: جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢
» هزار جهد بكردم كه سر عشق بپوشم ... :: چهارشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٢
» سنايی و ملای روم :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
» شاملو :: شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢
» اي پار دوست بوده و امسال آشنا ... :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
» شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
» سروش مردم :: جمعه ٢٧ تیر ،۱۳۸٢
» بهر يك جرعهء مي منت ساقي نكشيـم :: دوشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٢
» از کلام دوست :: پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢
» ۱۸تير و عبيد زاکانی! :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٢
» حرف دل از ميان دوبيتي‌های سايه! :: چهارشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٢
» افسانهء نيما :: سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
» ... كه در بزم خدا غمگين نشايد :: یکشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٢
» من دچار خفقانم، خفقان! :: شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٢
» اي شط زيباي پرشوكت من! :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٢
» خواجه عبدالله :: سه‌شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٢
» مرغ سحر ناله سرکن ... :: یکشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٢
» پر پرواز :: شنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٢
» هركه سوداي تو دارد چه‌غم‌از هر‌دو جهانش؟ :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٢
» ! :: سه‌شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٢
» به‌کدام مذهب‌ست اين به‌کدام ملت‌است اين ... :: دوشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٢
» سلام :: شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٢
» چشمهء نوش :: جمعه ٢ خرداد ،۱۳۸٢
» تا بردمد خورشيد نو شب را ز خود بيـرون کنيـد! :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» داد و بيداد از اين روزگار ، ماه رو دادن به شبهاي تار ، اي بارون :: سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» از زبان حضرت دوست :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» عريانِ عريان :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» امير نادري :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» خليج فارس :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» روزي آن زنجير از هم بگسلد ديوانه‌اي ! :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» ديلمان :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» ببخشيد شخصي! :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» راديو آزادي - راديو فردا :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» امشب همه غمهای عالم را خبر کن! :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» آواي زمين :: جمعه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» عارف مجموع را در پس ديوار صبر/ طاقت صبرش نبود، ننگ شد و نام رفت :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» صـــبـــر :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» تک بيت :: یکشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٢
» فال حضرت دوست :: یکشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٢
» تو صنم نمي‌گذاري كه مرا نماز باشد :: دوشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٢
» ابوالحسن صبا :: شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٢
» بشنو از ني چون حکايت مي‌کند :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٢
» پروين اعتصامي :: یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢
» هفت آسمان را بردرم وز هفت دريا بگذرم :: جمعه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٢
» بهار غم انگيز :: سه‌شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٢
» با جرعه‌هاي جنگ ۱ :: چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢
» . . . :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۱
» من بهر سو ميدوم، گريان از اين بيداد :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۱
» هر چند مفلسم نپذيرم عقيق خرد! :: جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۱
» فـال حـافـظ :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۱
» مـا را سر تازيانه‌اي بس باشد :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
» چون دوست دل شکسته می‌دارد دوست :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
» اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ :: یکشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۱
» شکوفه آرزو (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: جمعه ٩ اسفند ،۱۳۸۱
» با من صنما، دل يـك دله كن ..... :: چهارشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸۱
» سوداي آن ساقي مرا، باقي همه آن شما ... :: جمعه ٢ اسفند ،۱۳۸۱
» اين ترانه بوي نان نمي‌دهد ... :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۱
» از خيالم گذری کن ای عشق (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۱
» نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم؟! :: یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱
» از زبان شيخ اجل سعدی شيرين سخن :: دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۱
» محراب سبز (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸۱
» شازده کوچولو :: دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۱
» باز کن پنجره را (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۱
» روز و شب :: یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۱
» آنچ از تو پذيرند در آن كوي نياز است :: شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۱
» جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸۱ :: جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸۱
» حافظــــانه :: چهارشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸۱
» یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱ :: یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱
» فرياد! :: چهارشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸۱
» موسيقي :: چهارشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸۱
» مرغ پر بريـده !!! :: دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۱
» چگونه‌اي؟ :: جمعه ٢٠ دی ،۱۳۸۱
» ســــــلام ! :: سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۱
» شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱ :: شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
» از کلام مولا :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۱
» آغاجری! :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
» جمعه ۱٧ آبان ،۱۳۸۱ :: جمعه ۱٧ آبان ،۱۳۸۱
» رمضانيه! :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
» آن به كه نظر باشد و گفتار نباشد ... :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸۱
» موسيقي :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۱
» وبگردی ... ! :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
» نامه‌ای با لبخند :: شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
» عريانِ عريان .... ! :: جمعه ٢٦ مهر ،۱۳۸۱
» پراکنده، با چند حکيم :: پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۱
» عجب شبي بود ديشب ... ! :: یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸۱
» استاد عليزاده :: شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۱
» شب فراق ... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸۱
» سهراب سپهری :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۱
» با يک سلام گرم(از يادداشتهای‌ يک دوست) :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۱
» تا باد چنين بادا ! :: یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱
» شادي و اندوه :: یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱
» بابا طاهر! :: شنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۱
» پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۱
» حال همهء ما خوب است! :: چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸۱
» مرغ شباهنگ :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
» ... تو را من چشم در راهم ... :: دوشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۱
» سيمابينا + تشکر :: یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱
» شنبه ٦ مهر ،۱۳۸۱ :: شنبه ٦ مهر ،۱۳۸۱
» شب و جـــام :: جمعه ٥ مهر ،۱۳۸۱
» چشمان ِ شعرنيوش (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳۸۱
» غريبانه ، هـ. ا. سايه :: چهارشنبه ۳ مهر ،۱۳۸۱
» س....مثل.... سنگ! :: سه‌شنبه ٢ مهر ،۱۳۸۱
» پرواز ،‌ بوی باران :: دوشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۱
» شرح پريشاني :: جمعه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۱
» گلي از گلستان سعدي - باب دوم :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۱
» پرسشنامه (از يک خواننده) :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۱
» پركن پياله را .... :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۱
» ساز بدآهنگ :: دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۱
» حجم بی‌رنگ خيال(از يادداشتهای‌ يک دوست) :: شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۱
» کي مي‌رسد باران؟!؟ :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸۱
» از کلام شيخ اجل :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۱
» يادي از جلال آل احمد، بمناسبت ۱۸ شهريور :: دوشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۱
» پند قديمي !!!!! :: یکشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۱
» سخني با خودِ شما!! :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۱
» پراکنده :: یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۱
» براي خوشبوترين گل دنيا :: پنجشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۱
» مست با تو بودن (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸۱
» بمناسبت ۱۲امين سالگرد خاموشي م.اميد :: دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۱
» چه سازم به خاري كه بر دل نشيند؟ :: یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۱
» دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش :: شنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۱
» يک سوال + فوتبال :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۱
» بـــــا تو ! :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۱
» 28 مرداد + يک خـبر :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۱
» ۵ دوپينگي + يک توضيح :: دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۱
» ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي :: شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۱
» روزانه - سياسي :: شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۱
» موسيقي ‌فخرالديني - شجريان :: جمعه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۱
» پنجشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۱
» رويش (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸۱
» پيامبر‌و‌ديوانه نوشتهء جبران‌خليل‌جبران :: یکشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸۱
» علي کريمي‌ + امان از فمينيسم :: شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۱
» از زبانِ شيخ اجل :: جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۱
» تابش عارفانهء اميد (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۱
» از کلام حضرت دوست :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۱
» بمناسبت سالروز مشروطه :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۱
» ۵۰ سال موسيقي‌ ايران :: دوشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸۱
» قاصدک هان چه خبر آوردی!؟ :: دوشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸۱
» نقل قول بزرگان :: یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۱
» موسيقي: محمود محمودي خوانساري :: جمعه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۱
» همه و هيچ (از يادداشتهای‌ يک دوست) :: جمعه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۱
» غمخوار خويش باش غم روزگار چيست!!!! :: چهارشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸۱
» نقل قول بزرگان :: سه‌شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۱
» بن‌بست دل :: دوشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۱
» يادباد آن روزگاران يادباد+بيداد شجريان-مشکاتيان :: یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸۱
» آينهء مهر + آينه + انحلال نهضت آزادى :: شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸۱
» زمستان، مهدي اخوان ثالث + موسيقي شجريان-عليزاده :: جمعه ٤ امرداد ،۱۳۸۱
» چهارپارهء الکترونيکي! + هرچي از چي اومده؟ :: پنجشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۱
» چهارشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸۱ :: چهارشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸۱
» کاج‌ها عاشق نمی‌شوند (از يادداشتهای يک دوست) :: سه‌شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۱
» در محـضر دوست :: دوشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۱
» باز هوای وطنم آرزوست... :: یکشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۱
» با وعـدهء فردا... (از يادداشتهای يک دوست) :: جمعه ٢۸ تیر ،۱۳۸۱
» موسيقی + آخرين جرعه جام! :: پنجشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۱
» باران، شعری از حميد مصدق :: چهارشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸۱
» احساسهای گمشده :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۱
» A Picture Is Worth A Thousand Words :: دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۱
» برندگان و بازندگان :: یکشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸۱
» زندگي و شعر سهراب +‌ کاست در گلستانه، ناظری :: شنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸۱
» موسيقي استاد بنان :: جمعه ٢۱ تیر ،۱۳۸۱
» يک توضيح + معرفي غلامحسين بنان :: پنجشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۱
» يک خبر +‌ جايزه بزرگ :: چهارشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸۱
» بمناسبت ۱۸ تير روز تولد دانشجو! :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸۱
» آيينه + ه. ا. سايه و موسيقي :: دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۱
» نوستالژيا + داستان زندگي در ‌حاشيه :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۱
» قالب جديد + ۳۲۰ دقيقه با شجريان :: جمعه ۱٤ تیر ،۱۳۸۱
» يک شعر :: پنجشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۱
» نقل قول بزرگان :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۱
» زلزله، مهدي سهيلي :: دوشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۱
» يک درد دل! و يادی از تــــــختي :: شنبه ۸ تیر ،۱۳۸۱
» تا سه نشه...! :: شنبه ۸ تیر ،۱۳۸۱
» از يادداشتهاي يك دوست :: پنجشنبه ٦ تیر ،۱۳۸۱
» دل‌مشغولی :: چهارشنبه ٥ تیر ،۱۳۸۱
» ساعت سوم راديو آزادی، داستان يوسف و زليخا :: سه‌شنبه ٤ تیر ،۱۳۸۱
» روزانه :: دوشنبه ۳ تیر ،۱۳۸۱
» بوی باران :: یکشنبه ٢ تیر ،۱۳۸۱
» زلزله :: شنبه ۱ تیر ،۱۳۸۱
» آسيمو، روبات آدمواره‌ی هـُندا :: شنبه ۱ تیر ،۱۳۸۱
» بمناسبت ۲۵امين سالگرد درگذشت دكتر علی شريعتی :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۱
» زنگ ادبيات،‌ شعری از شيخ اجل سعدی :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۱
» روزنامه، نوروز :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۱
» داستان کوتاه، بستني :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۱
» داستان کوتاه، چشمان پدر :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۱
» کــــمـــــــک!!! :: دوشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۱
» زنگ تفريح ، موسيقی :: دوشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۱
» شعر عنوان وبلاگ :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۱
» موسيقی :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۱
» يکی بود ‌؛ يکی نبود :: جمعه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۱
» فال :: جمعه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۱
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۱ :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۱
» دوشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۱ :: دوشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۱