مرغ پر بريـده !!!

چه خوشست حال مرغي كه قفس نديده باشد
چه نكوتر آنــكه مرغي ز قــفس پــــــريده باشــد

پــر و بـــال مـــا بــريدند و در قـفس گـــشـــودنــد
چه رها، چه بسته مرغي كه پرش بريـده باشـد

من از آن يكي گـزيــدم، كه به جز يكـــــي نديدم
كه مـيان جمله خوبان به صـفت گـــــزيده باشـد


صادق سرمد

  
نویسنده : reza ; ساعت ٤:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۱
تگ ها :