پروين اعتصامي

با احترام تقديم به تمام پادشاهان!

روزي گــذشــت پـــادشـهـي از گـــذرگــهي
فـرياد شوق بر سر هـر كوي و بـام خاست
پــرسيــد زان ميـانه يكي كـودكي يــتــيــم
كـاين تابناك چيست كه بر تـاج پادشاست
آن يـك جواب داد چه دانيم ما كه چـيـسـت
پـيـداست آنـقـدر كه متـاعي گــرانـبهاست
نــزديـك رفــت پـيــرزني كـوژپشت و گــفـت
ايـن اشك ديـدهء من و خون دل شمـاست
ما را به رخـت و چوب شباني فريفته است
ايـن گـرگ سالهاست كه با گـله آشناست
آن پــارســا كـه ده خـرد و مـلـك رهـزن‌ست
آن پــادشــا كه مـال رعيـت خورد گـداست
بـــر قـطـره سـرشـك يـتـيـمــان نــظـاره كـن
تــا بـنگري كه روشني گـوهـر از كـجـاست
پروين به كجروان سخن از راستي چه سود
كو آنچنان كسي كه نرنجـد ز حرف راست

پروين اعتصامي

  
نویسنده : reza ; ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :