عارف مجموع را در پس ديوار صبر/ طاقت صبرش نبود، ننگ شد و نام رفت

حال که روز سعدی است از شيخ اجل سعدی شيرين سخن
برای دانلود:
ياد تو [.ra]
با صداي جمال الدين منبري، آهنگساز: ؟ بر روی کلامي از سعدي آلبوم قرار

هــــر كه دلارام ديــد، از دلــش آرام رفت
چشم ندارد خلاص، هركه درين دام رفت
ياد تو ميـرفت و ما عاشـق و بيـدل بديـم
پــرده بــرانـــداخـتي كـار بــاتــــمام رفــت
ماه نتابد بروز، چيست كه در خانه تافت؟
سرو نـرويد ببام، كيست كـه بر بام رفت؟
مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشيد عشق
خرمن خاصان بسوخت، خانگه عام رفت
عارف مجــمــوع را در پــس ديـــوار صبــر
طاقت صبـرش نبود، ننگ شد و نام رفت
گر به همه عـمر خويش با تو برآرم دمي
حاصل عـمر آندمست، باقــي ايــام رفت
هركه هوائي نپخت يا بفـراقي نـسوخت
آخــر عمـر از جهان چـون برود، خام رفت
ما قــدم از سـركـنيم در طـلب دوســتان
راه بجـــائي نبرد، هـــر كه بــاقدام رفــت
همــت سعدي بعشـق ميل نكردي ولي
مي چـو فروشد بكام، عقل بنـاكـام رفت

  
نویسنده : reza ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تگ ها :