بهر يك جرعهء مي منت ساقي نكشيـم

برای دانلود:
با صدای پريسا 

همچــو فرهـاد بود كوه كـني پيشــــه ما
كوه ما سيــنـهء ما ناخـن ما تيشـــــه ما
شور شـيرين زبس آراست ره جلوه‌گـري
همـــه فرهـــاد تراود زرگ و ريشــــهء ما
بهر يك جرعهء مي منت ساقي نكشيـم
اشك ما باده ما،  ديدهء ما شيــشـه مــا
عشق شيريست قوی‌پنجه وميگويد فاش
هر كه از جان  گذرد بگذرد از بيـشهء مـا

و غزلی از اديب نيشابوري

  
نویسنده : reza ; ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٢
تگ ها :