نوايـی نوايـی نوايـی نوايـی ....

 نـــهانخانهء دل
با صدای بيژن بيژنی ساختهء كامبيز روشن روان، بر روی کلامی از طبيب اصفهاني

نوايـی نوايـی نوايـی نوايـی            جوانی بگذرد تو قدرش ندانی 

غـــــمت در نـــهانخانهء دل نـــــشيند
بنــازي كه ليلي به مـــحمل نشـــيند
مرنـــجان دلم را كه اين مرغ وحـشی
ز بامي كه برخاست، مشكل نشيند
خلـــد گر به پا خـــاري آســــان بر آيد
چه سازم به خـاري كه بر دل نشيند
به دنــبال محــــمل چـــــنان زار گريم
که از گــــريه‌ام ناقــه در گــــل نشيند
بنـــــازم به بزم مـــــحبت كه آنــــــجا
گـــــدايي به شاهي مقابل نشـــيند

 

  
نویسنده : reza ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
تگ ها :