بشتابيد بسوی دانشگاه !!!

بياد دارم در ستايش سردار سازندگی فرموده بودند :«از زمان مادها تا کنون چنين حجمی از سازندگی سابقه نداشته است» راستش بخاطر ندارم گوينده که و کجا بود. اما يک چيز را چشم بسته هم می‌شود گفت که: اين آقا بدون شک بعد از اينکه با لطف و عنايات حضرت حق ديپلم خود را اخذ نموده، آخرين باری که چشمش به کتابی افتاده شب قبل از سخنرانی بوده‌است که به علت عدم حضور همسر مبارک در منزل! و بالاجبار! مجبور می‌شود از کودک خردسالش، که فردا امتحان تاريخ داشته، درس بپرسد. فردای آن روز پدر و پسر ۲۰ می‌شوند! اما اگر «داروين» اين خبر را می‌ديد در تئوری خود شک می‌کرد شايد آن وقت آدمی را از نسل خـــر می‌يافت!!! 

  
نویسنده : reza ; ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢
تگ ها :