ميگفت که تو در چنگ منی، من ساختمت، چونت نزنم؟!

بشنويد

تلخي نکند شيـــرين ذقــنم          خـالي نکنــد از مي دهـــنم
عـريان کندم هر صبــح دمی          گويد که بيا، من جــامه کنم
در خانه جهد، مهــلت ندهد          او بس نکند پس من چه‌کنم
از ساغر او گيج است سرم          و ز ديدن او جــانست تنــــم
تنگ‌است بر او هر هفت‌فلک          چون مـی‌رود او در پـيـرهـنم
از شيره‌ی‌ او من شيـــر دلم          در عربده‌اش شيرين سخنم
ميگفت که تو در چـنگ منی          من ساخـتمت، چـونت نزنم
من چـنگ توام، زخـمه بزنی          زخمـــه نزني مـن تن‌تــنـنـم
حاصل، تو ز من دل بر نکنی          دل نيست مرا من خودشکنم

  
نویسنده : reza ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۳
تگ ها :