گلی از گلستان سعدی ...

بشنويد

حکيمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزيد که ملک و دولت دنيا اعتماد را نشايد و سيم و زر در سفر بر محل خطرست، يا دزد به يک‌بار ببرد يا خواجه به تفريق بخورد . اما هنر چشمه‌ی زاينده است و دولت پاينده. وگر هنرمند از دولت بيفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است،  هر جا که رود قدر بيند و درصدر نشيند و بی‌هنر لقمه چيند و سختی بيند.

سخت‌است پس از جاه تحكم بردن             خو كـــرده به ناز، جور مــــردم بردن
* * * * * * *
وقـتى افتاد فتنه اى در شام             هركس از گوشه‌اى فرارفتند 
روســـتا‌زادگان دانشــــمـــند             به وزيـــرى پادشــاه رفــــتند
پســــران وزير ناقــص عقـــل             به گدايى به روســـتا رفــتند

  
نویسنده : reza ; ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸۳
تگ ها :