فال حضرت دوست

بشنويد

رواق منـظر چشم من آشيانه توسـت
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توسـت
بـه لطف خال و خط از عارفان ربودي دل
لطيفـه‌هاي عجب زير دام و دانه توست
دلـت به وصل گل اي بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
عـلاج ضعـف دل ما به لب حوالت کن
کـه اين مفرح ياقوت در خزانه توسـت
بـه تـن مـقـصرم از دولت ملازمتت
ولي خلاصه جان خاک آستانه توسـت
من آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخي
در خزانـه بـه مهر تو و نشانه توسـت
تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين کار
کـه توسني چو فلک رام تازيانه توست
چـه جاي من که بلغزد سپهر شعبده باز
از اين حيل که در انبانه بهانـه توسـت
سرود مجلست اکنون فلک به رقـص آرد
که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

  
نویسنده : reza ; ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳
تگ ها :