كه جــواب تلخ گــوئى تو بدين شـكر دهـانى

برای دانلود:
 سرو چمان   [۲.۸Meg  [wma

با صدای : محمد رضا شجريان
همنوازان : پیرنیاکان (سه تار)، عندلیبی (نی)، مرتضی اعیان (تنبک)

  • پيش درآمد ماهور/ از پيرنياكان
  • تكنوازي ساز/ درآمد ماهور
  • چهار مضراب/ از پيرنياكان
  • ساز و آواز/ درآمد ماهور، گشايش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار  بر غزل سعدی
  • تصنيف سرو چمان/ آهنگ از شجريان بر غزل حافظ

 نه طريق دوستان است و نه شرط مـهربانى
كه به دوسـتان يكــدل سر دست برفشــانى
دلم از تو چون نرنجد؟ كه به وهم در نگنــجد
كه جــواب تلخ گــوئى تو بدين شـكر دهـانى
نفسى بيا و بنشين سخنى بگوى و بشــنو
كه به تشـــــنگى بمرديــــم بر آب زندگـــانى
دل عـــــارفان  ببـــردند  و  قرار  پارســـــايــان
همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانى
تو نظــــير من ببينــــى و بديــل من بگيــــرى
عوض تو من نيــابم كه به هيچـــكس نمانى
دل دردمند «سعدى» ز محبت تو خون شــد
نه به وصل مى‌رسانى نه به قتل مي‌رهانى

سرو   چـمان   مـن   چرا   ميل  چمن  نمي‌کـند 
هـمدم   گـل   نـمي‌شود   ياد   سمن  نمي‌کند 
دي  گله‌اي  ز  طره‌اش  کردم  و از سر فـسوس 
گفـت  که  اين  سياه  کج گوش به من نمي‌کند 
تا  دل  هرزه  گرد  من  رفـت  بـه  چين  زلـف  او 
زان   سـفر   دراز   خود   عزم   وطـن  نـمي‌کـند 
پيش   کـمان   ابرويش   لابه   همي‌کـنـم   ولي 
گوش  کشيده است از آن گوش به من نمي‌کند 
با   همـه   عطـف   دامنت   آيدم  از  صبا  عجـب 
کز   گذر   تو   خاک   را  مشک  ختـن  نـمي‌کـند 
چون  ز  نسيم  مي‌شود  زلف  بنفشه  پرشکـن 
وه  کـه  دلم  چه  ياد  از  آن عهدشکن نمي‌کـند 
دل   بـه   اميد  روي  او  همدم  جان  نـمي‌شود 
جان   بـه  هواي  کوي  او  خدمت  تن  نمي‌کـند 
ساقي  سيم  ساق  من گر همـه درد مي‌دهد 
کيست که تن چو جام مي جمله دهن نمي‌کند 
دستـخوش   جـفا  مکن  آب  رخم  که  فيض  ابر 
بي   مدد   سرشـک   من   در   عدن  نـمي‌کـند 
کشـتـه‌ي غـمزه   تو   شد   حافظ   ناشنيده  پند 
تيغ  سزاسـت  هر  که  را  درد  سخن نمي‌کـند

  
نویسنده : reza ; ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳
تگ ها :