پاينده باد خاک ايران ما

در ۶۰ سالگی «سرود ای ايران» (از BBC فارسی)

 ای ايران

ای ايران ای مرز پر گهر
ای خاکت سر چشمه‌ی هنر
دور از تو انديشه‌ی بدان
پاينده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک ميهنم
مهر تو چون شد پيشه‌ام
دور از تو نيست انديشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاينده باد خاک ايران ما

سنگ کوهت در و گهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم
بر گو بی مهر تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان بپاست
نور ايزدی هميشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پيشه‌ام
دور از تو نيست انديشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاينده باد خاک ايران ما

ايران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پيکرم
جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
مهر اگر برون رود گلی شود دلم
مهر تو چون شد پيشه ام
دور از تو نيست انديشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاينده باد خاک ايران ما

  
نویسنده : reza ; ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳
تگ ها :