گردن نهاديم الحکم لله
.....................
.............
.....
.

ره میخانه و مسجد کدام است
که هر دو بر من مسکین حرام است
نه در مسجد گذارندم که رند است
نه در میخانه کین خمار خام است
میان مسجد و میخانه راهی است
بجوئید ای عزیزان کین کدام است
به میخانه امامی مست خفته است
نمی‌دانم که آن بت را چه نام است
مرا کعبه خرابات است امروز
حریفم قاضی و ساقی امام است
برو عطار کو خود می‌شناسد
که سرور کیست سرگردان کدام است

  
نویسنده : reza ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
تگ ها :