در عذر تقصيرها و از کلام خواجه عبدالله

بيزارم از آن طاعت که مرا به عجب آرد، بنده‌ي آن معصيتم که مرا به عذر آرد.
از او خواه که دارد و مي‌خواهد که از او بخواهي، از او مخواه که ندارد و مي‌کاهد اگر بخواهي.
پنج چيز نشانه‌ی سختي است، بي‌شکري در وقت نعمت، بي‌صبري در وقت محنت، بي‌رضائي در وقت قسمت، کاهلي در وقت خدمت، و بي‌حرمتي در وقت صحبت.
حيات ماهي در آب است و حيات بچه از شير.
شريعت را استاد بايد و طريقت را پير، زاهدِ مزدور به بهشت مي‌نازد و عارف به دوست.
الهي، عبدالله را از سه آفت نگاهدار، از وساوس شيطاني، از هواجس جسماني و از غرور ناداني.
الهي، اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بي ديدار تو درد و داغ است.
الهي، اگر مرا در دوزخ کني، دعوي دار نيستم، و اگر در بهشت کني، بي جمال تو خريدار نيستم.

از زبان شيخ(خواجه) عبدالله انصاري

  
نویسنده : reza ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
تگ ها :